SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Alle førskolebarna i Espira Ormadalen er samlet på avdeling Smørblomst. Vi har et målrettet arbeid i samsvar med det øvrige pedagogiske arbeidet i barnehagen, og legger opp til planlagt «stasjonsjobbing» innenfor gitte tema. Vi har en SkolEspira standard som har som mål at barna skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Vi bruker og «Gode samanhengar og overganger» utarbeidet av Klepp kommune som du kan lese HER

 

 

Personvern og cookies