Åpen barnehage

Åpen barnehage, eller «Den beste starten», er et pedagogisk opplegg for barn som ikke har begynt i barnehage enda og foreldrene deres. Opplegget passer best for barn i alderen ca. 6 måneder til ca. 2 år. Hensikten med «Den beste starten» er å gi små barn best mulig tilvenning til en barnehagehverdag. Opplegget blir ledet av en pedagog fra barnehagen. Barn og foreldre vil bl.a. få være med på sang, rim/regler, fortellinger, tumlelek og samlinger. Alt vil selvsagt bli tilpasset barnas alder og interesse, og rammet inn i en vanlig barnehagehverdag.

«Den beste starten» – åpen barnehage vil vær på avdeling Mauren og fellesrommet i 1. etg. hver mandag fra kl. 09.30-13.00

Tilbudet koster kr. 20,- pr. person som inkluderer middag.

Vi håper flest mulig vil bli med på «Den beste starten». Det vil gi barnet ditt en god og trygg tilvenning til barnehagehverdagen. Dere får møte andre foreldre og barn og dyktige fagpersoner. Dere vil bli kjent med en barnehagehverdag for de yngste, og du får kanskje noen tips og råd om aktiviteter som er morsomme og bra for barnet ditt.

Velkommen til «Den beste starten» med fellesskap i lek, aktivitet, samling og god middag!

NB! Tilbudet gjelder for alle, uavhengig om ditt barn skal begynne i Espira Ormadalen eller ikke.

HER  kan dere laste ned og skrive ut info.

Personvern