Tema

Hovedtema for hele barnehagen dette barnehageåret er «Livet rundt oss». De ulike gruppene vil vektlegge ulike tema som ulike dyr, fugler og insekter. Noen vil jobbe med livet litt lenger ut fra oss selv og familien. Som for eksempel kommunen vi bor i, fylket vi bor i, landet Norge og andre land som noen av våre barn har sin opprinnelse fra. Vi vil og jobbe med digital kompetanse, danning, lek og læring som også er Klepp kommune sitt satsingsområde for dette barnehageåret.

 

Personvern